Back to Top

Estratègia territorial

       

Estem treballant en l’Estratègia Territorial, una labor de prospecció que compleix amb la finalitat de conéixer en profunditat i posicionar territorialment la xarxa de recursos d’innovació, així com determinar les necessitats formatives de les empreses per a definir les línies preferents de suport a l’emprenedoria i ocupació. Aquesta informació permetrà l’elaboració de propostes d’actuació concretes i actualitzades a les necessitats reals del territori i concordes al foment de l’ocupabilitat.