Back to Top

Li informem que les dades personals obtinguts per mitjà d’este formulari, així com la seua adreça de correu electrònic, han sigut incorporats en un fitxer del qual és responsable el CONSORCI GESTOR DEL PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DELS MUNICIPIS CERÀMICS I EL SEU ÀREA D’INFLUÈNCIA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ, amb la finalitat d’atendre les seues consultes i enviar-li informació relacionada amb l’entitat que poguera ser del seu interés.

El CONSORCI GESTOR DEL PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DELS MUNICIPIS CERÀMICS I EL SEU ÀREA D’INFLUÈNCIA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ es compromet a usar les dades arreplegats per mitjà d’este formulari, únicament per a la finalitat anteriorment mencionada.

L’interessat declara tindre coneixement del destí i ús de les dades personals arreplegats per mitjà de la lectura de la present clàusula.

L’enviament d’este e-mail implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació cancel·lació o oposició en els termes establits en la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent direcció CONSORCI GESTOR DEL PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DELS MUNICIPIS CERÀMICS I EL SEU ÀREA D’INFLUÈNCIA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ Carrer Balmes, 2 12200 d’Onda.